Атаның көңілі балада,
Баланың көңілі далада.

#Ата - ана туралы