Бәйтерек бұтағымен,
Адам ұрпағымен жасайды.

#Адам туралы #Өсімдік туралы