Бай болсаң, жарлылығыңды айтпа,
Жарлы болсаң, байлығыңды айтпа.

#Байлық туралы