Батыр мақтанса, жауға шапқанын айтар,
Қу мақтанса, алдап қаққанын айтар.

#Батырлық туралы