Білім алып құрасын,
Еңбек етіп сұрасын.

#Білім туралы