Көп біл, аз сөйле.
Латын әліпбиінде:
Kóp bil, az sóıle.

#Білім туралы