Жазым болса, быламыққа тіс сынады.
Латын әліпбиінде:
Jazym bolsa, bylamyqqa tis synady.

#Ас туралы