Ер мойнында қыл арқан шірімейді.

#Батырлық туралы