Ер шекіспей (өліспей) бекіспейді.

#Батырлық туралы