Ер шекіспей (өліспей) бекіспейді.
Латын әліпбиінде:
Er shekispeı (ólispeı) bekispeıdi.

#Батырлық туралы