Ер тарықпай молықпас.
Латын әліпбиінде:
Er taryqpaı molyqpas.

#Батырлық туралы