Ер жігіт не көрмейді,
Ер көңіл не бермейді.

#Батырлық туралы