Ердің құны - жүз түйе,
Көздің құны - елу тайлақ.

#Батырлық туралы