Қырықтан артық жас жоқ,
Қымыздан артық ас жоқ.

#Ас туралы