Көже, көже, көзіңе айтайын,
Сорпадан садаға кет.

#Ас туралы