Менмен бай Құдайға да ауыз салады.

#Байлық туралы