Жұмсақ ағаш құртқа жем,
Жуас адам жұртқа жем.

#Адам туралы #Өсімдік туралы