Нысап сайын береке.
Латын әліпбиінде:
Nysap saıyn bereke.

#Байлық туралы