Шексіз оқу болса да, тексіз оқу жоқ.
Латын әліпбиінде:
Sheksiz oqý bolsa da, teksiz oqý joq.

#Білім туралы