Сөздің көркі — мақал,
Ердің көркі - сақал.
Сақалы жоқ көселер - қасабалы тоқал.

#Адам туралы #Азамат, жігіт, ер туралы