Тауға тау қосылмас,
Адамға адам қосылар.

#Адам туралы