Саналы адам сағыңды сындырмас,
Санасыз адам жағыңды тындырмас.

#Адам туралы