Темір сырын отта танытады,
Адам сырын жоқта танытады.

#Адам туралы