Жаман туған жігіттер,
Қара жолдан адасар.

#Азамат, жігіт, ер туралы