Жақсы туған жігітке,
Бүкіл ел таласар.

#Азамат, жігіт, ер туралы