Жазғы етте жасық жоқ,
Қымыз аста қасық жоқ.

#Ас туралы #Жаз мезгілі туралы