Жаз мезгілі туралы 35

Жазғы етте жасық жоқ,
Қымыз аста қасық жоқ.
Жазғы жуынды - қыста қатық.
Әз (Наурыз) болмай, жаз болмайды,
Жаз болмай, мәз болмайды.
Жаз жарлынікі, қыс әлдінікі. Азған елге жазған би болады. Қыс арбаңды, жаз шанаңды сайла. Жауызға айтқан жылы сөз,
Суға жазған сертпен тең.
Досқа - жаз, жауға - аяз. Бір қарлығаш келгенмен жаз болмайды,
Бір сауысқан келгенмен қыс болмайды.
Қыстың қамын жаз ойла,
Жаздың қамын қыс ойла.
Қыс киімін жаз киіп,
Жарлы қайдан байысын.
Жазы-қысы жұмыс қып,
Мая қайдан қайысын?
Жазған құлда жату жоқ. Жаман қатын қыз болам деп қылымсиды,
Жаман қыс жаз болам деп жылымсиды.
Жазғы күннің саясы -
сапырулы қымыз, салқын үй.
Өлмеген құлға, Құдай-ау,
Болып та қалды, мынау жаз.
Күннің бәрі жаз емес,
Көңілдің бәрі наз емес.
Қойды күзде құмға айда,
Жаз шыққанда шымға айда.
Қаз келсе, жаз келер,
Қарға келсе, қатқақ болар.
Шағала келмей жаз болмас,
Шаңқан келмей боз болмас.
Дегелек келсе, жаз болар,
Бала-шаға мәз болар.
Жазғытұрымғы жел жардай атанды жығады. Қыс қысыларсың, жаз жазыларсың. Қыс қыстығын қылмаса,
Жаз жаздығын қылмайды.
Жаз сайға қонба,
Қонба қырға қонба.
Үркер үйден көрінсе,
Үш айдан соң жаз болады.
Наурыздан соң қыс болса,
Мизамнан соң жаз болмас.
Жазға жетсең, қыс күніңді ұмытпа. Аз болмай - жаз болмайды,
Жаз болмай - мәз болмайды.
Қыс шілдеде жілік жүгірер,
Жаз шілдеде күлік жүгірер.
Жайың басынан жел тұрса,
Жаз да болса қыс болар.
Қысқы шілдеде ну сақта,
Жазғы шілдеде су сақта.
Арық деген жаман тай,
Жазға шығып ат болар.
Жамандығы сезілсе,
Жақын кісі жат болар.
Жаста оқыған оқуың -
тасқа жазғанмен бірдей;
Қартайғанда оқыған оқуың -
мұзға жазғанмен бірдей.
Қисық болса да, жол жақсы,
Долы болса да, қыз жақсы.
Саз болса да, жаз жақсы,
Соқыр болса да, қыз жақсы.
Үркер үйден көрінсе,
Үш ай тоқсан қысың бар.
Ел жатқанда жамбастан көрінсе,
Жаз шықпағанда несі бар.