Жігіт жанған от болсын,
От болмаса, жоқ болсын.

#Азамат, жігіт, ер туралы