Жігітінде жігіт болмаған -
Өмір есесінен құр қалған.

#Азамат, жігіт, ер туралы