Екі аяқты адам түгіл,
Төрт аяқты мал да ақсайды.

#Адам туралы #Мал туралы