Нар жолына шөгер,
Ер жөніне көнер.

#Батырлық туралы