Білімді әр нәрсенің байыбын айтады,
Білімсіз біреудің айыбын айтады.

#Білім туралы