Білімсіз адамның сөзі білектей,
Білімді адамның сөзі жібектей.

#Білім туралы