Біз де кісі болармыз,
Атқа кісен салармыз.

#Азамат, жігіт, ер туралы