Екі ел егес болса,
Епті жігіт қатын алар.

#Азамат, жігіт, ер туралы