Ел мақтаған жігітті қыз жақтайды.

#Азамат, жігіт, ер туралы