Малдының беті жарық,
Малсыздың беті шарық.

#Байлық туралы