Жөке жамылған әкеден,
Туырлық жамылған бала дәметеді.

#Ата - ана туралы